اخبار و رويدادها
29 ارديبهشت 1400 18:10:53
استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي صرفاً با مجوز سازمان اداري و استخدامي و تأييديه سازمان برنامه و بودجه صورت مي‌پذيرد

مهندس جمشيد انصاري در بخشنامه‌اي دستورالعمل استخدام و به‌كارگيري در كليۀ دستگاه‌هاي اجرايي مشمول بند (ب) تبصره (20) قانون بودجه را براي اجرا ابلاغ كرد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، پيرو مفاد بند (ب) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 كل كشور، تمامي اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي داراي مقررات اداري و استخدامي خاص كه اعتبارات هزينه‌اي خود را از محل قانون مذكور و پيوست‌هاي آن دريافت مي‌كنند، در خصوص استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني موقوف الاجرا شده و هرگونه استخدام و به‌كارگيري در اين دسته از دستگاه‌ها بايد صرفاً براساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و اخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجۀ كشور مبني بر پيش‌بيني بار مالي در قانون انجام شود.

مطابق با دستورالعمل مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجۀ كشور، دستگاه‌هاي اجرايي مشمول موظفند در چهارچوب ساختار سازماني مصوب و بر پايۀ شاخص‌ها و استانداردهاي نيروي انساني و در راستاي استفاده بهينه از نيروهاي موجود، در گام نخست نسبت به ساماندهي و ظرفيت‌سازي نيروي انساني خود اقدام نمايند و سپس در صورت كمبود نيروي انساني، تقاضاي جذب نيروي انساني مورد نياز جديد خود را به سازمان اداري و استخدامي كشور ارسال تا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه نسبت به بررسي و صدور مجوز تأمين نيروي انساني مورد نياز اقدام گردد.

در اين دستورالعمل آمده است؛ دستگاه‌هاي اجرايي مشمول موظفند پس از صدور مجوز استخدام يا به‌كارگيري نيروي انساني از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور، نسبت به اخذ تأييديه تأمين اعتبار لازم از سازمان برنامه و بودجه كشور، اقدام كنند.

همچنين در اين دستورالعمل تصريح شده است استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي پس از اخذ مجوز استخدام و تأييديه تأمين اعتبار، از طريق تنظيم و انتشار آگهي استخدام براساس پست‌هاي بلاتصدي، در چهارچوب ضوابط و درنظرگرفتن سهيمۀ استخدامي ايثارگران و معلولين و از طريق آزمون صورت مي‌پذيرد.

 

متن بخشنامه


Powered by Tetis PORTAL