12 اسفند 1398 19:47:28
ابلاغ بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص حفظ سلامت كاركنان دستگاه هاي اجرايي و ارباب رجوع در دوران شيوع ويروس كرونا

با توجه به شرايط خاصي كه در اثر شيوع ويروس كرونا در كشور ايجاد شده است و به منظور حفظ سلامت و ايمني كاركنان دستگاه هاي اجرايي و ارباب رجوع و كاستن از ترددهاي غيرضروري به دستگاه هاي اجرايي و ادارات، سازمان اداري و استخدامي كشور بخشنامه اي به شرح فايل پيوست ابلاغ كرده است.

فايل بخشنامه به شماره 724555 


Powered by Tetis PORTAL