سازمان از نگاه رسانه ها
3 دي 1396 11:5:19
مرور نيوز /انصاري در اولين اجلاس ملي گزارش حقوق شهروندي: آموزش و فرهنگ‌سازي در نظام اداري يكي از برنامه‌هاي سازمان استخدامي كشور است

به گزارش مرور نيوز، جمشيد انصاري رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در نخستين اجلاس ملي گزارش پيشرفت‌ها و راهكارهاي موانع تحقق حقوق شهروندي كه امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد با بيان اينكه حقوق شهروندي برگرفته از مفاد منشور در 28 اسفند ماه سال 95 است كه از سوي رئيس‌جمهور ابلاغ شد، گفت: اين تصويب‌نامه به عنوان سند مهم واجد ويژگي‌هايي است كه مي‌تواند در نظام اداري و تسهيل آن در جامعه راهگشا باشد.

وي با بيان اينكه مصاديق دقيق حقوق شهروندي در نظام اداري تبيين شده است افزود: دامنه شمول آن صرفا محدود به قوه مجريه نيست بلكه شامل كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه از بودجه كشور استفاده مي‌كنند، مي‌شود.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: اين تصويب‌نامه ضمانت اجرايي مشخص دارد و بر اساس اختيارات هيات عالي نظارت، كساني كه در رعايت آن كوتاهي كنند بر اساس آن برايشان مجازات‌هايي مشخص در نظر گرفته شده و پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه مجموعه‌اي از برنامه‌ها در طول 9 ماه گذشته در دستور كار قرار گرفته است.

انصاري گفت: آموزش و فرهنگ‌سازي در نظام اداري به نحوي كه حدود 140 مدرس براي انجام اين خدمات آماده شده است يكي از برنامه‌هاي اين سازمان است.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ادامه داد: سامانه آموزش مجازي طراحي شده است كه بتوانيم كاركنان را تحت پوشش ببريم و يك چهارم از كاركنان دولت را در آن قرار دهيم. همچنين برنامه توسعه سازمان‌هاي مردم‌نهاد در نظام اداري با هدف‌گذاري ايجاد دو تشكل در پنج استان و دو تشكل ملي.

انصاري افزود: نهادينه كردن عدالت استخدامي و شايسته‌گزيني در نظام اداري و ايجاد فرصت برابر براي مسئوليت از ساير برنامه‌هاي اين سازمان بوده است. مردم حق دارند از نظام اداري و تدبير شايسته بهره‌مند شوند و بهترين خدمات را دريافت كنند.

وي اظهار كرد: آنچه به عنوان اعمال روابط مورد توجه بود در دولت دوازدهم به حداقل رسيده است. حضور زنان در مشاغل دولتي به واسطه برنامه مشخص ابلاغ شده است و اميدواريم تا پايان دوره دولت 30 درصد زنان حضور فعال داشته باشند.

انصاري بيان كرد: برنامه مقابله با فساد در نظام اداري از ديگر برنامه‌هاي اين سازمان است، در كنار اينها توسعه و سرعت بخشيدن به دولت الكترونيك صورت گرفته است و هدف اين است كه تا پايان دولت تمام خدمات الكترونيك شود و ارتباط مردم با كاركنان قطع شود تا منجر به كاهش فساد و افزايش سلامت اداري شود.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور خاطرنشان كرد: آخرين اقدام تدوين برنامه سنجش رضايت‌مندي مردم است كه اين برنامه به صورت آزمايشي در زمستان امسال توسط مركز آمار انجام مي‌شود و برنامه‌ريزي بر عهده ماست. اجراي آن به عهده مسئولين اجرايي در سطح استان‌ها و مواضع اجرايي خواهد بود.

 


Powered by Tetis PORTAL