نظرسنجي خدمات سازمان
جنسيت


سن
شغل
تحصيلات
نوع خدمت مورد تقاضا

اطلاع رساني
اطلاع رساني مناسب مكان و زمان مراجعه در صورت لزوماطلاع رساني كافي مراحل و مدارك
مسئوليت پذيري و پاسخگويي
پشتيباني مناسب از طريق روش هاي ارتباطي جايگزين(تلفن گويا، پيامك و ..) در صورت بروز مشكل در دريافت خدمترسيدگي به موقع به شكايات، نظرات و پيشنهادهاامكان پيگيري وضعيت خدمت
كاركرد فني سامانه
سهولت هدايت و دسترسي به سامانهعملكرد صحيح و دقيق سامانهرعايت محرمانگي اطلاعات شخصي
سهولت و سرعت
دريافت خدمت طبق زمان اعلام شده در فرم رسيد خدمترعايت مناسب دريافت خدمت

رعايت ضوابط و سلامت اداري
دريافت يكباره مدارك و اطلاعاتعدم نياز به سفارش و توصيه هاي غيرقانوني براي دريافت خدمتچنانچه علاوه بر موارد فوق، مطلبي يا پيشنهادي در خصوص نحوه و اصلاح روش هاي ارائه خدمت موردنظر داريد مرقوم فرماييد:
 


Powered by Tetis PORTAL