خدمات الكترونيك

    

آنچه در لينك زير مشاهده مي نمائيد چكيده اي از مجموعه مطالب ارائه شده در شماره يازدهم دوره جديد

فصلنامه تحول اداري است. براي دريافت و مطالعه كامل مطالب ارائه شده در اين شماره مي توانيد

از آدرسhttps://aro.gov.ir  مشترك فصلنامه تحول اداري شويد. 


                                     

                            

 

              واكاوي نقش داستان سرايي در تحول اداري

              بررسي تأثير مديريت عملكرد كاركنان بر نوآوري فردي در سازمان‌هاي دولتي

              تحليل نظام‌مند داده‌هاي منابع انساني

              تحليل و دسته‌بندي عوامل ايجاد استرس شغلي در مشاغل

              آينده مديريت منابع انساني عمومي

                             

 

               توليد، پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها(بررسي نقش نظام اداري در تحقق شعار سال 1400)

               نقش آموزش و پرورش در توسعه كشور

                             

 

             اقدامات دولتي و حاكميت مشاركتي در مقابله با كوويد 19(تجربه كشور تايوان)

                              

 

             اصطلاحات تخصصي

             فراخوان مقالات و تجربيات موفق

             معرفي كتاب

                              

                                


Powered by Tetis PORTAL