اعتبارسنجي و تعيين صلاحيت مؤسسات آموزشي

بخشنامه اعتبارسنجي و تعيين صلاحيت مراكز و مؤسسات آموزشي

 

دستورالعمل اعتبار سنجي و تعيين صلاحيت

 

فرم هاي اعتبارسنجي

 

فهرست مؤسسات تأييد صلاحيت شده به تفكيك استان ها

 عناوين مؤسسات آموزشي داراي كد رهگيري در حوزه فناوري اطلاعات كه تا تاريخ 97/6/31 اعتبار دارند. Powered by Tetis PORTAL