خدمات الكترونيك

1400/4/22فراخوان جهت برگزاري تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزيابي كيفي (فشرده) «اجراي بخشي از پروژه عمراني و فني ايجاد مركز داده ساختمان مركزي سازمان اداري و استخدامي كشور (فاز 1 )»
1400/4/9فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي «خريد، حمل، نصب و راه اندازي سه دستگاه سرور»
1400/3/25فراخوان جهت برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزيابي كيفي (فشرده) «اجراي بخشي از پروژه عمراني و فني ايجاد مركز داده ساختمان مركزي سازمان اداري و استخدامي كشور (فاز 1 ) »
1400/2/28فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله‌اي تامين خودرو سواري با راننده براي انجام ماموريت‌هاي اداري درون شهري
1400/1/30فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي در خصوص«انجام امور خدمات پشتيباني»
1399/8/21مناقصه خريد بخشي از تجهيزات امنيتي و شبكه ساختمان مركزي سازمان اداري و استخدامي كشور
1399/6/12فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
1399/3/21فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي «خريد ، حمل ، نصب و راه اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتور»
1399/2/27فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي تامين خودرو سواري با راننده


Powered by Tetis PORTAL