15 تير 1399 14:9:3
الزام استفاده از ماسك در تمامي ادارات، بانك ها و مراكز ارائه خدمات عمومي و واحدهاي عملياتي از تاريخ 99/4/15 براي كليه ارباب رجوعان و كاركنان

با توجه به نگراني‌هاي موجود درخصوص بازگشت و شيوع مجدد ويروس كرونا، به‌ويژه در مناطقي كه وضعيت آن‌ها از لحاظ شرايط بيماري و رعايتنكردن طرح فاصله‌گذاري اجتماعي «قرمز» اعلام شده است و در اجراي بندهاي (3)، (4)، (5) و (8) مصوبات بيست‌و‌هفتمين جلسه ستاد ملّي مديريت و مقابله با ويروس كرونا مورخ 14‏/4‏/1399 كه به تأييد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران رسيده است، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور طي بخشنامه‌اي به كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، الزامات جديدي را ابلاغ كرد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، به موجب اين بخشنامه، استفاده از ماسك در تمامي ادارات، بانك‌ها و مراكز ارائه خدمات عمومي و واحدهاي عملياتي از تاريخ 15‏/4‏/1399 براي كليه ارباب رجوعان و كاركنان الزامي است.

همچنين مسئولان ادارات و مراكز ارائه خدمات عمومي و واحدهاي عملياتي مكلفند ضمن راهنمايي مراجعان و متقاضيان دريافت خدمات درخصوص رعايت كامل دستورالعمل هاي بهداشتي محيط اداري، از ورود كساني كه فاقد ماسك هستند به محيط ادارات و مراكز ارائه خدمات و واحدهاي عملياتي جلوگيري كرده و خدمات مورد درخواست آنان را ارائه نكنند.

در اين بخشنامه كليه كاركنان شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي و مراكز ارائه خدمات عمومي و واحدهاي عملياتي ملزم به استفاده از ماسك در محل كار شدند و درصورت عدم رعايت، از ورود آنان به محل كار ممانعت مي‌شود و هرنوع عدم همكاري در اين زمينه از سوي كاركنان كه منجر به عدم امكان حضور آنان در محل كار شود، غيبت تلقي و مطابق مقررات با آنان برخورد خواهد شد.

در پايان اين بخشنامه بر تسريع پياده‌سازي دولت الكترونيك و استقرار سامانه‌ها و فرآيندهاي الكترونيكي مرتبط با مأموريت‌ها و وظايف دستگاه‌هاي اجرايي تأكيد شده است تا در انجام وظايف دستگاه‌ها به صورت الكترونيكي و ارائه خدمات غيرحضوري به ارباب رجوع تسريع و تسهيل صورت گيرد.

 بخشنامه در خصوص الزام ااستفاده از ماسك در تمامي ادارات، بانك ها و مراكز ارائه خدمات عمومي و واحدهاي عملياتي از تاريخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ براي كليه ارباب رجوع و كاركنان به شماره ۱۷۷۱۸۸

 


Powered by Tetis PORTAL