19 فروردين 1399 13:0:3
بخشنامه نحوه اجراي طرح فاصله‌گذاري هوشمند در دستگاه‌هاي اجرايي از تاريخ 1399/1/23 ابلاغ شد

Powered by Tetis PORTAL