27 مهر 1400 13:49:47
معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور مطرح كرد: مأموريت‌گرايي دانشگاه‌ها، انجام آمايش آموزش عالي و تهيۀ سند جامع نيروي انساني بايد در دستور كار قرار گيرد

جلسۀ هيئت ‌عالي جذب صبح امروز به ميزباني سازمان اداري و استخدامي كشور و دكتر ميثم لطيفي، معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، با حضور دكتر محمدعلي زلفي‌گل، وزير علوم، تحقيقات و فناوري و به رياست دكتر محمدعلي كي‌نژاد عضو شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و رئيس هيئت ‌عالي جذب اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و ساير اعضاي اين هيئت و همچنين نمايندگان وزارت بهداشت و آموزش پزشكي در سالن اميركبير سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار شد و نحوۀ جذب اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، دكتر لطيفي ضمن تبريك ايام ميلاد باسعادت نبي اكرم (ص) و امام صادق (ع) گفت: پارادايم غالب نظام آموزشي در كشور، «آموزش براي آموزش» است، برعكس دنيا كه منطق بازار حاكم است و دانشگاه‌داري بر اساس نياز بازار صورت مي‌گيرد. آموزش براي آموزش خوب است به شرطي كه لازم نباشد هزينۀ آن از بيت‌المال تأمين شود.

وي با بيان اينكه منطق ما بايد منطق دانشگاه مأموريتي باشد، گفت: مانند دانشگاه علوم پزشكي كه هم در حوزۀ آموزش مأموريت دارد و هم در حوزه درمان، ساير دانشگاه‌ها هم بايد به اين سمت حركت كنند اما در حوزۀ آموزش عالي در حال حاضر مأموريت خاصي براي دانشگاه‌ها مد نظر نيست و عملاً دانشگاه‌ها تفاوت زيادي با يك‌ديگر ندارند؛ نبايد در دانشگاهي كه به صفت صنعتي‌بودنش شناخته مي‌شود فلسفه تدريس شود.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور بر لزوم ايجاد دانشگاه مأموريت‌گرا، آمايش آموزش عالي و اتصال اين آمايش به آمايس سرزميني تأكيد كرد و اظهار داشت: آموزش ما بايد بر اساس اين دو آمايش باشد، نبايد اين ميزان فارغ‌التحصيل بي‌كار داشته باشيم چرا كه در اين صورت هم هزينه كرده‌ايم و هم نارضايتي شكل گرفته است. لذا هيئت‌علمي‌ها بايد با نگاه مأموريت‌گرايي انتخاب و جذب شوند.

دكتر لطيفي با بيان اينكه بايد درخصوص «نُرم‌ها» بازنگري كرد، تصريح كرد: بايد بررسي كنيم برخي از نرم‌ها بر چه اساس شكل گرفته‌اند، مثلاً نسبت عضو هيئت علمي به دانشجو شايد با درنظرگرفتن شرايط امروز مثل به‌كارگيري آموزش مجازي، تغيير كند.

وي  مستثني‌بودن دانشگاه‌ها و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي از قانون خدمات كشوري را مشكل‌ساز خواند و گفت: هيئت‌امنايي اداره‌شدن دانشگاه‌ها باعث تفاوت دستمزدها شده كه لازم است عدالت اجتماعي و سرمايۀ اجتماعي را تدبير كنيم.

معاون رئيس‌جمهوري بر ارائۀ سند جامع نيروي انساني از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأكيد كرد و گفت: تدوين و ارائۀ اين سندها مبتني بر آمايش آموزش عالي و آمايش سرزميني بايد در دستور كار قرار گيرد.

در پايان اين جلسۀ مقرر شد به دليل لزوم مداقۀ بيشتر بر روند جذب اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها، در جلسه‌اي ديگر با حضور نمايندگان سازمان اداري و استخدامي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و هيئت عالي جذب اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد.

گفتني است در اين جلسه وزير علوم، تحقيقات و فناوري، نمايندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير اعضاي هيئت عالي جذب، ديدگاه‌ها و ملاحظات خود را مطرح كردند.


Powered by Tetis PORTAL