2 خرداد 1397 12:14:19
وزارت اطلاعات: در هيچ گزارشي اعلام نكرده‌ايم ۲۱۰ يا ۱۹۸ مدير دو تابعيتي وجود دارد

وزارت اطلاعات اعلام كرد كه اين وزارت‌خانه در هيچ يك از گزارشات ارسالي به مقامات و دستگاه‌هاي ذي صلاح اعلام نكرده است كه ۲۱۰ يا ۱۹۸ مدير دو تابعيتي در پست‌هاي مديريتي حضور دارند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در پي انتشار گزارشي مبني بر حضور ۱۹۸ مدير دوتابعيتي در بدنه دولت توسط يكي از روزنامه‌ها وزارت اطلاعات اعلام كرد :« رصد بسترهاي سوء استفاده سرويس‌هاي اطلاعاتي و بيگانگان در مقاطع مختلف در دستور كار وزارت اطلاعات قرار داشته و از هيچ كوششي در اين زمينه فروگذار نمي‌گردد. سوء استفاده بيگانگان از ظرفيت ايرانيان مقيم خارج از كشور و داراي تابعيت مضاعف، طي مراحل گذشته ؛ به عنوان يك مساله مورد توجه سرده و با طراحي مناسب؛ بسترهاي مذكور مورد رصد و كنترل قرار داشته است. وزارت اطلاعات در هيچ يك از گزارشات ارسالي به مقامات و دستگاه‌هاي ذي صلاح اعلام نداشته كه ۲۱۰ مدير دو تابعيتي در كشور و يا براساس تيتر آن روزنامه ۱۹۸ نفر؛ در پست‌هاي مديريتي وجود دارد! بلكه طي گزارشات متعدد بر اين نكته تاكيد شده است كه در فرآيند بررسي و تعيين صلاحيت ؛ تعدادي داراي سابقه و يا شائبه برخورداري از تابعيت مضاعف مورد شناسايي قرار گرفته‌اند كه با انتصاب آنها مخالفت گرديده است. اين موضوع در جلسه مورد ۳۰/  ۲ /۹۷وزير محترم اطلاعات با تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي‌نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.
تقطيع و انتخاب گزينشي گزارشات حرفه‌اي وزارت اطلاعات كه در اختيار هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي‌قرار گرفته است و اصرار بر ايجاد شائبه و القاي موارد كذب به افكار عمومي‌و درج مطالب غير واقعي با محوريت دوگانگي در نظرات وزارت اطلاعات كه ايام اخير و با محوريت موضوع تابعيت مضاعف به اجرا در مي‌آيد ؛ ريشه در مسائلي مغاير با منافع و امنيت ملي دارد كه مورد توجه وزارت اطلاعات مي‌باشد».


Powered by Tetis PORTAL